Bogø Bryggeri

Johannes Andersen var Hotel og Mejeriejer på Bogø, og i slutningen af 1899 omdannede han sit mejeri
til hvidtølsbryggeri - dette bryggeri blev indrettet med dampkraft og iøvrigt efter alle datidens fordringer.

I 1901 solgte Andersen sit bryggeri til Aktieselskabet " Bogø Aktiebryggeri "
Den 25. Marts 1901 blev der i Stubbekøbing Herredsret underskrevet følgende skøde:
kopi af skødet:


Min oldefar Niels Rasmus Jørgensen Drejer var med i bestyrelsen og medunderskriver på Skødet
han fik navnet DREJER tilføjet ved Kgl. Bevilling i 1904

Han var ansat som Bryggeribestyrer i en periode og senere nævnes han som Bryggeriforpagter
han virkede som sådan fra 1905 til 1914
Hans søn Axel Jørgensen Drejer nævnes i 1911 som bryggerilærling.

Hvor længe de har været på bryggeriet er lidt uvist, men Axel Jørgensen Drejer bliver i 1925 ansat som
brygmester på Stubbekøbing Bryggeri.
Axel har i årene før 1925 været på Island, og er blevet gift deroppe med Rannveig Margret Gudmundsdottir, og
sammen har de en datter.
I 1925, hvor han er brygmester bor han med familien og sin far i Møllegade 11 i Stubbekøbing.

Ejeren af Stubbekøbing Bryggeri, Hans Kjørup dør i 1928, og hans enke driver bryggeriet videre indtil 1935
Efter 1930 er Brygmester Axel Drejer ikke at finde på bryggeriet - er muligvis flyttet til Vordingborg.

______________________________________________________

Etiket fra Bogø Bryggeri's Juleøl

Aktiebrev fra starten af Bogø Bryggeri