LÆGDSRULLER

 

Christian Pedersen

Ole Chr Christiansen

3. Jyske Infanteri

 

Ordet " LÆGD " kommer af ordet " sammenlægning " af personer eller ejendomme.
Det har siden 1600- tallet været brugt som betegnelse for det antal gårde, der i fællesskab skulle stille èn soldat.

I 1788 blev stavnsbåndet ophævet og civil værnepligt indført for bondestandens sønner med
forordning af 20. Juni 1788

Hvornår blev man optaget i lægdsrullen
1788 - 1849:  I fødselsåret

1849 - 1861: I det kalenderår, hvor man fyldte 15 år ( hvis man var konfirmeret )

1862: I det kalenderår, hvor man fyldte 16 år

1863 - 1871: I det kalenderår, hvor man fyldte 17 år

1872 - :  I der kalenderår, hvor man fyldte 18 år

Alle værnepligtige skulle give besked, når de flyttede.
Flytningerne blev indskrevet i lægdsrullen med krydshenvisninger.
I lægdsrullen kan man følge den pågældende både bagud til det tidspunkt,
 hvor han blev indskrevet i lægdsrullen

og fremad til det tidspunkt, hvor han på grund af alder, helbred eller dødsfald
bliver udskrevet af lægdsrullen.

Her er link til lægdsrullerne, hvor tip-tip oldefar Christian Pedersen er indskrevet,

samt til tip oldefar Ole Christian Christiansen

Christian Pedersen var indkaldt til 3. Jyske Infanteri Regiment
Ole Christian Christiansen var indkaldt til 11. Linie Infanteri Batallion